Richard Starmans M.D. (born 1950);
Worked for 11 years as a general practitioner, combining this with (electro-)acupuncture; worked from 1990 with (electro-)acupuncture, homeopathy, orthomolecular medicine, bioresonance-therapy and radionics.
Richard Starmans (1950);
arbeitete 11 Jahre als Hausartzt, kombiniert mit (Elektro-)Akupunktur. Ab 1990 hat er in seiner Praxis neben (Elektro-)akupunktur, Hom÷opathie, Orthomolekular Medizin, Bioresonanztherapie und Radionik angewendet.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Met ingang van 1 oktober 2018 is de praktijk gesloten voor nieuwe patiënten.

Met ingang van 1 januari 2018 vervalt de BIG-registratie van Richard Starmans en met hem van een aantal andere CAM (alternatief werkende)-artsen. Vanaf die datum dienen wij ons te profileren als "arts niet praktiserend". Het is mogelijk dat ziektekostenverzekeraars hieraan konsekwenties verbinden wat betreft de vergoedingen van onze consulten.

 

(Telefonische) bereikbaarheid

Op maandag- en donderdagochtend is er voor medische vragen een telefonisch spreekuur van 8-9 uur. 

Voor een afspraak en korte vragen kunt u mijn e-mailadres gebruiken (info@praktijkstarmans.nl). Vermeld dan wel uw telefoonnummer en wanneer u zo nodig teruggebeld kan worden.

 

Afzeggen van afspraak
In geval van verhindering wordt u verzocht uiterlijk 24 uur van tevoren bericht te geven. Bij berichtgeving korter dan 24 uur ben ik helaas genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Tarieven en vergoedingen
- Een eerste consult duurt ongeveer 60 minuten. 
- Een vervolgconsult duurt meestal 20 – 30 minuten.

1e consult: 145 euro
Vervolgconsult:
 
- 20-30 min 71 euro
- 30-45 min 105 euro
- >45 min 125 euro
(Kort) telefonisch consult: 26 euro
Aanvragen recept: 17 euro

KvK-nr. 56586329