Richard Starmans M.D. (born 1950);
Worked for 11 years as a general practitioner, combining this with (electro-)acupuncture; worked from 1990 with (electro-)acupuncture, homeopathy, orthomolecular medicine, bioresonance-therapy and radionics.
Richard Starmans (1950);
arbeitete 11 Jahre als Hausartzt, kombiniert mit (Elektro-)Akupunktur. Ab 1990 hat er in seiner Praxis neben (Elektro-)akupunktur, Hom÷opathie, Orthomolekular Medizin, Bioresonanztherapie und Radionik angewendet.
 

DIAGNOSE EN BEHANDELING

 

Diagnose

Het eerste bezoek, dat ongeveer een uur in beslag neemt, lijkt in het begin op een bezoek bij de huisarts: de klachten en de medische voorgeschiedenis worden in kaart gebracht.

Vervolgens komt mijn specialisatie aan bod: wat voor diagnose kan ik stellen met behulp van alternatieve geneeswijzen? Hier komt de term bio-energie om de hoek kijken.

Meer...

Wat is bio-energie? Bij alle levende wezens zijn er zwakke elektromagnetische velden meetbaar, die de levensfuncties aansturen en controleren. We noemen dit ook wel bio-energie. Ook onze lichaamscellen zenden licht uit, de zogenaamde biofotonen; onze cellen communiceren door middel van deze lichaamseigen elektromagnetische signalen met elkaar. Het signaaltransport vindt plaats via de meridianen, bekend uit de Chinese acupunctuur. 

Ziekte ontstaat, in bio-energetische termen, doordat ziekmakende informatie, die eerder is opgeslagen, zich kan ontwikkelen tot ziekteverschijnselen.Voor geneeswijzen als acupunctuur en homeopathie is deze bio-energie het belangrijkste aangrijpingspunt.

Bij de behandeling wordt deze informatie in positieve zin beïnvloed en zo wordt genezing bevorderd. Uitgangspunt bij deze geneeswijzen is, dat ziekte voornamelijk ontstaat op bijna niet meetbare niveaus en dat ziekte in de beginfase daarom met regulier wetenschappelijk onderzoek niet te diagnosticeren is. 

 

Voor de bio-energetische diagnostiek wordt in mijn praktijk gebruik gemaakt van verschillende soorten onderzoeksapparatuur (o.a. lichaamsscan en elektroacupunctuur); deze onderzoeken zijn niet belastend; u voelt er niets van; de technieken kunnen al bij kleine kinderen worden gebruikt. 

 

Lichaamsscan-technieken: terwijl u een handelectrode vasthoudt, wordt via een verbinding met een computer informatie ingelezen; deze informatie wordt vervolgens via een computerprogramma geïnterpreteerd. Op deze manier wordt bepaald waar bij de patiënt op dit moment de nadruk moet komen te liggen in de diagnostiek en de behandeling. De gebruikte diagnostiek kan worden aangevuld met elektroacupunctuur-onderzoek.

 

Bij elektroacupunctuur-onderzoek heeft u een handelectrode vast en meet ik met een meetstift op acupunctuurpunten; hiermee krijg ik een beeld van eventuele energieverstoringen in de verschillende organen en weefsels. Geeft een meetpunt een afwijkende meetwaarde, dan zoek ik met testbuisjes naar achterliggende oorzaken en naar middelen, die voor de behandeling in aanmerking komen. 

 

 

Behandeling

De behandelmethoden, die ik in mijn praktijk gebruik, zijn uiteenlopend en afhankelijk van de individuele situatie; meestal betreft het een combinatie van:

- Voedingsadviezen: wat kun je niet eten/drinken, wat juist wel, rekening houdend met allergieën en intoleranties; wel of geen ondersteuning met voedingssupplementen (vitaminen, mineralen en andere orthomoleculaire middelen)zoals homeopathische; Meer...

 

- Leefadviezen: bespreken van ingesleten gewoontes, wat te doen en wat te laten, kijken naar de balans tussen actief en ontspanning.

 

- Acupunctuur, ooracupunctuur; Meer...

- Acupunctuur 

In de huid lopen meridianen; dit zijn energiebanen die acupunctuurpunten met elkaar verbinden. Iedere meridiaan correspondeert met een orgaan of orgaansysteem. Door de acupunctuurpunten te behandelen kan het achterliggende orgaan of orgaansysteem beïnvloed worden. Dit kan met naaldjes, maar ook met elektrostimulatie of laserlicht. Door het acupunctuurpunt te stimuleren wordt een prikkel tot genezing gegeven. Acupunctuur kan vooral heel effectief zijn bij aandoeningen van spier- en zenuwstelsel en in het kader van pijnbehandeling. Maar met acupunctuur kunnen ook heel veel andere klachten gunstig beïnvloed worden. Een bijzondere vorm van acupunctuur is de auriculotherapie ofwel ooracupunctuur. Daarbij worden klachten in het gehele lichaam behandeld door acupunctuurpunten in het oor te stimuleren. De ooracupunctuur wordt overigens ook  toegepast om het stoppen met roken te ondersteunen.